Projekty unijne

Program Polska Wschodnia 2014-2020

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa DREW-BAK sp. z o.o. sp.k.
Cele projektu: zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii
COVID-19.
Efekty projektu: zapewnienie ciągłości działania firmy i stabilności zatrudnienia.
Wartość projektu: 246 450,51 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 246 450,51 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Miło nam poinformować, że nasza firma realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  • Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
  • Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
  • Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
  • Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa DREW-BAK
  • Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.
  • Efekty projektu: wzrost przychodów z działalności eksportowej
  • Wartość projektu: 1033200.00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 419916.00 zł

Zapytanie ofertowe l.dz. 02_07_2017_RPO_1_4_4_DrewBak

W związku z zakończonym postępowaniem z dnia 26/07/2017 r., l.dz. 02_07_2017_RPO_1_4_4_DrewBak o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: centrum obróbczego CNC, informujemy, że do realizacji została wybrana oferta złożona przez:

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Krze Duże 57a

96-325 Radziejowice

Oferta spełnia wymagane warunki i parametry. Cena ofertowa wyniosła 130 000,00 EUR netto


Zapytanie ofertowe l.dz. 01_07_2017_RPO_1_4_4_DrewBak

W związku z zakończonym postępowaniem z dnia 26/07/2017 r., l.dz. 01_07_2017_RPO_1_4_4_DrewBak o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: Okleiniarka do wąskich płaszczyzn, informujemy, że do realizacji została wybrana oferta złożona przez:

ZPMS Wojciech Kędziora

ul Marcinkowskiego 154

88-100 Inowrocław

Oferta spełnia wymagane warunki i parametry. Cena ofertowa wyniosła 85 000,00 zł neto/104 550,00 zł brutto